Požadavky na tisková data

Nevíte si rady jak připravit data pro tiskárnu? Nejlépe ve formátu PDF.

Minimální požadavky

  • Soubor ve formátu PDF (1.3 PDF/x-1a:2001)  

  • Pokud je grafika až do kraje, je nutná spadávka (ideálně 3 mm

  • Dokument v barevném režimu CMYK 

  • Správná velikost odpovídající tisku 1:1

  • Strany v  souboru PDF musí jít tak, jak jsou za sebou, nedělejte dvojstrany

  • Používejte ICC profil Fogra39

Export z Indesignu


Všeobecné nastavení

Přednastavení zvolte PDF/X-1a:2001
Standard nastavte také PDF/X-1a:2001
Kompatibilita bude nyní přednastavena na Acrobat 4 (PDF 1.3) 

Komprese

Pokud v minulém kroku bylo vše dle návodu. Zde jen kontrolujete. Barevné obrazy budou na hodnotě 300 dpi. Kvalita obrazu maximální. Pro obrazy ve stupních šedi se doporučuje také 300 dpi. Pro pérovky 600 - 1200 dpi.

Značky a spadávky

Postačí zapnout ořezové znašky. Ostatní možnosti nejsou potřeba.

Posun značek zvolte tak, aby nezasahoval do spadávky. Zvolte tedy stejnou hodnotu nebo vyšší než je spadávka.

Spadávka a popis zapněte. Hodnotu nastavte na 3 - 5 mm. Pokud nemáte nastavenou spadávku v dokumentu, musíte hodnoty zadat ručně.

Výstup

Možnosti barev závisí na nastavení barev již v souboru. Pro předvolby zvolte profil Fogra Coated Fogra39 (ISO Coated v2(ECI).

Zásadně nepoužívejte profily jako U.S., Japan, Web, Swop.

Další volby

Pokud v minulém kroku bylo vše dle návodu. Zde jen kontrolujete. Sloučení průhlednotí nastavte pokud není na Vysoké rozličení.

IČ: 25296442, DIČ: CZ25296442
Bankovní účet: 196681062 / 0600
© 2018 Agentura Promotion, v.o.s.
Antonína Dvořáka 569
511 01 Turnov

Pondělí - Pátek
8:00 - 16:30